Categorii
Coșul tău

Termeni și condiții

Site-ul www.pungi-curierat.ro, denumit in continuare pungi-curierat.ro, este administrat de S.C. Romaflorimex S.R.L, cu sediul social in Timișoara, str. A. Bacalbașa, nr. 16, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/214/1992, având Codul Unic de Înregistrare RO 1805688. 

Utilizarea site-ului ca vizitator și achiziționarea produselor din gama oferită pe site presupun implicit acceptarea tacită și fără rezerve a acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele și informațiile despre acestea. 

pungi-curierat.ropoate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului www.pungi-curierat.ro, modificări de structură și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil și fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemeneapungi-curierat.ropoate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări si fără a avea vreo răspundere.

Site-ului pungi-curierat.ro, este denumit „Furnizor” iar produsele, textele si pozele de pe site-ul pungi-curierat.ro sunt denumite „conținut”. pungi-curierat.ro permite accesul la site și implicit la conținutul site-ului tuturor vizitatorilor. Prin termenul „Vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce va avea acces liber la site.

DREPTURI DE AUTOR 

Întregul conținut al site-ului (produse, poze, texte, logo-uri si alte date), generic numite „Conținut”, sunt proprietatea Furnizorului si a furnizorilor săi, și este protejat de Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare – privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legea nr.84/1998 – privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele și modelele industriale. Dacă întâmpinați pe acest site probleme sau încălcări ale dreptului de proprietate intelectuala, va rugam să ni le sesizați la adresa reclamatii@pungi-curierat.ro

Accesul liber la site și la conținutul site-ului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg a site-ului și/sau a conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului și sunt sancționate potrivit legislației in vigoare. 

Crearea de legături cu site-ul pungi-curierat.ro ale altor site-uri sau invers este permisă cu un acord scris prealabil al pungi-curierat.ro.

PRODUSELE ȘI POLITICA DE PREȚURI 

Produsele comercializate prin intermediul site-ului pungi-curierat.ro sunt proprietatea Furnizorului. Acesta garantează că produsele sunt noi, ambalate conform, iar în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscala conform legislației în vigoare.

Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil. Prin urmare, pungi-curierat.ro își rezervă dreptul de a nu onora o comandă dacă produsul vizat nu se mai află în oferta curentă de pe site și, în același timp, se angajează să actualizeze oferta de produse de pe site în funcție de disponibilitatea produselor din stoc. Prețurile prezentate pe site în lista de produse nu includ TVA, însă pot să includă sau să nu includă costuri de livrare.

pungi-curierat.ro se angajează să afișeze corect pe site-ul pungi-curierat.ro prețurile și informațiile cu privire la caracteristicile si disponibilitatea produselor. Totuși, mai pot apărea erori de sistem in afișarea sau calcularea prețurilor. În acest caz, va fi considerat prețul final al comenzii cel stabilit telefonic sau prin email împreună cu consultantul de vânzări pungi-curierat.ro. Dacă întâmpinați astfel de neconcordanțe, vă rugăm să le sesizați la numerele de telefon 0371-239-166 sau să ne scrieți pe adresa de email comenzi@pungi-curierat.ro.

Imaginile publicate pe site în dreptul produselor sunt cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot fi diferite de cele prezentate în imagini. Pentru a evita o astfel de posibilă situație este indicat să discutați în prealabil cu un consultant de vânzări al firmei noastre. pungi-curierat.ro nu își asumă responsabilitatea pentru caracteristicile și specificațiile produselor de pe pungi-curierat.ro, acestea fiind responsabilitatea reprezentanților mărcilor care le-au furnizat sau a importatorilor desemnați de mărci. In același timp pungi-curierat.ro își rezervă dreptul de a modifica și actualiza descrierile produselor fără nicio notificare prealabilă. 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, pungi-curierat.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre Dumneavoastră, un membru al familiei Dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri si servicii, iar pungi-curierat.ro garantează că nu le va folosi sau prelucra în alte scopuri fără consimțământul Dumneavoastră. pungi-curierat.ro se angajează să nu facă spam. Aveți datoria să furnizați datele, acestea fiind necesare emiterii facturilor pentru bunurile livrate/serviciile prestate. Refuzul Dumneavoastră determină imposibilitatea livrării și finalizării comenzilor înregistrate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte vă rugam să ne informați cât mai curând posibil. 

GARANȚIA PRODUSELOR 

pungi-curierat.ro garantează integritatea produselor comandate de pe site pe timpul transportului și până în momentul livrării. Produsele, acolo unde este cazul, sunt insoțite de certificate de garanție în original, emis de producător, importator sau furnizor. În funcție de produse și de furnizori, pungi-curierat.ro asigură garanții cuprinse între 6 luni și 5 ani.

GARANȚIE LEGALĂ

Informațiile de interes și reglementările privind garanția legală de conformitate, potrivit art. 4 -pct. 1 lit. e) din OUG 34/2014 și art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 sunt mai jos.

Art. 4 – pct. 1 lit. e) / O.U.G. 34/2014 (cu modificările Legii nr. 157 / 22.06.2015) OUG nr. 34/2014 – drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Art. 4: Cerințe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spațiilor comerciale și contractele la distanță

(1) Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanță sau un contract în afara spațiilor comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informații în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, în cazul în care respectivele informații nu reies în mod evident din context:

 1. e) în plus față de o mențiune a existenței unei garanții legale de conformitate pentru produse, existența și condițiile privind serviciile post vânzare și garanțiile comerciale, după caz;

Legea nr. 449/2003 – vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

Conformitatea produselor cu specificațiile cuprinse în contractual de vânzare-cumpărare

Art. 5. – (1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Se consideră că produsele sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare daca:

 1. a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 2. b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 3. c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
 4. d) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 6. – Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

Art. 7. – Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre următoarele situații, dacă probează că:

 1. a) nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză;
 2. b) declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
 3. c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauza.

Art. 8. – (1) Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorectă este datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare.

DREPTURILE CONSUMATORULUI

Art. 9. – Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10. – În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, în condițiile art. 13 si 14.

Art. 11. – (1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luând-se in considerare:

 1. a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 2. b) importanța lipsei de conformitate;
 3. c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizata fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuiri sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, și fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luând-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

(5) În cazul reparării produsului în acesta vor fi montate numai piese noi.

Art. 12. – Noțiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

Art. 13. – Consumatorul poate solicita o reducere a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 2. b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioada de timp rezonabilă;
 3. c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14. – Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minoră.

DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR CUMPĂRATE 

Potrivit Ordonanței OUG 34/20014 – privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distantă în termen de 15 zile calendaristice, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care vor cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

GARANȚIA CUMPĂRĂTORULUI

Produsele din magazinul nostru, sunt atent verificate pentru a îndeplini toate cerințele de calitate.
Poți returna produsele în termen de 30 de zile de la data livrării dacă nu corespund cerințelor tale.
Ai o întrebare sau o problemă? Serviciul de suport clienți este disponibil pentru tine în fiecare zi. 
pungi-curierat.ro se preocupa sa actualizeze informațiile astfel încât cât mai puține erori de orice tip sî apară.

FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui vizitator/utilizator, de a modifica conținutul site-ului pungi-curierat.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului pungi-curierat.ro și va face obiectul unei plângeri penale la organele de poliție împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

DISPOZIȚII FINALE 

pungi-curierat.ro are dreptul de a modifica aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site. Orice litigiu apărut intre Clienți si Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabilă. Dacă aveți probleme legate de o comandă, de produse, de livrare sau de orice alta natură, puteți lua legătura cu unul din reprezentanții noștri telefonic la 0371-239-166 sau prin email la reclamatii@pungi-curierat.ro.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

 

Cookies
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat folosim module cookie-uri sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află în secțiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.